Rösta på bästa avsnittet!

Sök igenom alla avsnitt hittills (72 st) och rösta på det avsnitt du tycker är bäst; mest intressant ämne, bästa intervjuobjekt eller bara bästa avsnitt! Skicka din röst via ett mail eller droppa den på Lungcancerdagen så drar pristagare från det som får flest röster!

Maila Ragnhild: franzen@fartreklam.se