”Jag känner så starkt för lungcancerfrågan!” – Avsnitt 73

Lungcancerpodden
Lungcancerpodden
”Jag känner så starkt för lungcancerfrågan!” – Avsnitt 73
Laddar in
/

Lungcancermånaden går mot sitt slut och vi har lyckats få en
intervju med Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd
i Region Stockholm.

Annas egen pappa gick hastigt bort i lungcancer förra året och hon är verkligen engagerad och insatt i frågan. Här berättar hon bl a om regionens arbete för att korta ledtider och få en snabbare vårdkedja, samt om uppstarten av lungscreening i samband med mammografi. Allt för att minska dödligheten i lungcancer. Hon ser som den viktigaste frågan just nu i coronatid att inte stanna hemma, utan söka vård vid diffusa besvär som:

  • Långvarig torrhosta
  • Andfåddhet
  • Smärta i bröstkorgen